Velg visning:
Du har valgt:

Engangslisens utlandet

 

OBS! Ved deltakelse i turrenn i utlandet skal engangslisens betales direkte til NSF, dersom man ikke har sesonglisens. 
Løpere som ikke er medlem av idrettslag/klubb tilsluttet NSF eller Skiforeningen, eller løpere som ikke ønsker å løse sesonglisens, kan løse engangslisens. 
Forsikringsdekningen gjelder da bare for det enkelte renn som lisensen er løst for, og har en forsikringsdekning tilnærmet som grunnlisensen. 

Engangslisensen vil skille på alder, ikke på gren. Det er en sats for løpere 13 – 25 år, prisen er fastsatt til kr 63. For løpere som er 26 år og eldre koster lisensen kr 165. 
Det er for løpere i trimklasser innført en engangslisens på kr. 63.

Informasjon om bl.a. forsikringsvilkår og priser finner du hos skiforbundet.

 

Spørsmål om lisensforsikringen sendes på e-post til skilisens@skiforbundet.no. Bekreftelse for betalt engangslisens sendes oppgitt e-postadresse.

 
Du kan betale for flere engangslisenser til samme renn i bestillingsordningen. Navnene til personene du bestiller for må da oppgis. Du kan også betale for flere engangslisenser til samme person, men til ulike renn.

 

NB! Turarrangører som ønsker å bestille mange lisenser sender en liste over navnene til idrettsbutikken@klubben.no, helst i excel format. 

OBS! Frakt og ekspedisjonsgebyr fjernes manuelt.